top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Márton Marianna (továbbiakban: Eladó) az általa tervezett és előállított, M’artonmarianna márkanév alatt futó ékszereket forgalmazza. Jelen dokumentum tartalmazza Eladó, mint szolgáltató által üzemeltetett www.martonmarianna.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) és elektronikus piactér (továbbiakban: Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, valamint a Webáruház használója (továbbiakban: Vásárló) és az Eladó közötti jogviszony részleteit.
A Webáruház szolgáltatásait akkor jogosult a Vásárló igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „megrendelés”  ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

 

1.    Cégadatok:

Cégnév: Márton Marianna e. v.
Székhely: 2000 Szentendre, Tas u. 1.
Nyt.szám: 54531866
Adószám: 59152343

2.    A termékek
Az Eladó egyedi tervezésű és kézi előállítású üvegékszereket készít és forgalmaz.
A termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. Eladó Weboldalon a mindenkori elérhető készletnek megfelelő termékeket tünteti fel. A forgalmazott termékekről Eladó igyekszik minél részletesebb leírást adni, a termékek valódiságát jó minőségű fotókkal visszaadni. Amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kisebb, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos termék között. Emiatt, a Webáruházban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a Vásárló részére megküldésre kerülő terméktől. Emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.
Vásárlónak lehetősége van a készletben nem szereplő, egyedi ékszer megrendelésére is. Erre nézve az “Egyedi ékszer rendelése” címszó alatt, lejjebb talál információkat.

3.    A vásárlás menete
A Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
A Vevő a „Kosárba rakom” gombra vagy kosár ikonra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, illetve megadhatja a megrendelni kívánt termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A kosár tartalmát – a kiválasztott terméket, annak darabszámát, valamint a megrendelés összegét – a Vevő részletesen megtekintheti és ellenőrizheti, és bármikor módosítani tudja, lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával, mely módosításokat frissítheti, mentheti. A Vevőnek lehetősége van a kosár teljes kiürítésére, megrendelésének módosítására, illetve – a kosár tartalmának elvesztése nélkül – a vásárlás folytatására, valamint a kiválasztott termékek megrendelésére is.
A fentieket követően a Felhasználó megadja a fizetéshez és szállításhoz szükséges adatait.
Ha a Felhasználó választott a rendelkezésére álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a Weboldal egy adatok ellenőrzésére szolgáló felületre navigálja, ahol a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, fizetési és szállítási módot,továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni.
Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Vevőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
A fentieket követően a Vevő véglegesen elküldheti a megrendelését, majd az Eladó a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, illetve a Vevő által megadott e-mail címen is értesíti a Vevőt, amely értesítés megrendelésének számát is tartalmazza. A rendelés feladása tehát jelen lépésben történik, ami a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

3.1.    Megrendelés visszaigazolása
A Vevő által elküldött megrendelés megérkezését az Eladó késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján igazolja a Vevő részére. Ez a visszaigazoló email egy automatikus rendszerüzenet, amely tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése az Eladóhoz beérkezett, amely nem minősül az Eladó  részéről a Vevő által tett ajánlat (a megrendelés) elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre az Eladó és a Vevő között.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

 

3.2.    A szerződés létrejötte
Az Eladó a visszaigazoló e-mailen kívül megküld a Vevő részére egy második, külön elfogadó e-mailt, a megrendelés megérkezésétől számított 48 órán belül. Az Eladó az említett második, külön elfogadó e-mail útján elfogadja a Vevő ajánlatát és tájékoztatja őt a fizetés módjáról és feltételeiről. Az Eladó és a Vevő között a szerződés az említett második, külön elfogadó e-mail megérkezésekor jön létre. 

 

3.2.1.    Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Vásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására/pontosítására.  A Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az így megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

3.3.    A termék ára
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett  ár (bruttó ár).  A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3.1.    Eljárás hibás ár esetén
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó  nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

3.4.    Számla

Az eladó  elektronikus számlát állít ki. A számlát az Eladó a megrendelt termék(ek) árának átutalása után a megadott emailre küldi a Vevő részére. Ha a Vevő egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azt előre jeleznie kell az Eladó irányába a megrendelés feladása során, a megjegyzés rovatban feltüntetve .

3.5.    A fizetés módja
A megrendelt termék(ek) vételárának kiegyenlítése történhet netbankon keresztüli átutalással vagy banki befizetéssel. A megrendelt termék(ek) vételárának átutalására kizárólag a megrendelés Eladó  általi visszaigazolása és elfogadása után történhet. A megrendelt termék(ek) vételárát az Eladó számlájára a termék feladása előtt kell átutalni, az összeg az Eladó számláján történő jóváírása után történik a csomag szállítása. Amennyiben a szerződés létrejöttének napjától számított 3 (három) napon belül az Eladó számláján a megrendelt termék(ek) vételára és a szállítási vagy postaköltség nem kerül jóváírásra, az Eladó felhívja a Vevő figyelmét a fizetési kötelezettsége teljesítésére, és 3 (három) napos póthatáridőt tűz ki. Amennyiben a Vevő az értesítés megérkezését követő 3 (három) napos póthatáridőn belül a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az Eladó jogosult elállni a szerződéstől. Ha az Eladó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Vevő részére. 

 

3.5.1.    Az utaláshoz szükséges adatok:
Számlaszám: 11773425-05400735
Kedvezményezett: Márton Marianna
Számlavezető bank: Otp Bank Nyrt.
Közlemény: Vevő neve, megrendelés száma

3.6.    A szállítás módja: 
A termékeket a Magyar Posta Zrt., vagy a FOXPOST kézbesíti. A Vevőnek személyes átvételre nincsen lehetősége.
20.000 (húszezer) forint összegnél magasabb értékű megrendelés esetén nincs szállítási vagy postaköltség, 20.000 (húszezer) forint összegű vagy ennél kisebb értékű megrendelés esetén a weboldalon megjelölt szállítási vagy postaköltség kerül felszámításra.
A megrendelt termékek sérülésmentességet biztosító csomagolásban, ajánlott levélként kerülnek postázásra, a megrendelést követő 5 munkanapon belül. Eladó csak a postára adás határidejéről tud felelősséget vállalni, a kézbesítés határidejéért illetve az elveszett küldeményekért nem. A küldemény átvételekor Vásárló felelőssége a küldeményt a kézbesítő előtt felbontani és ellenőrizni, és a terméken esett esetleges sérülés illetve egyéb panasz esetén jegyzőkönyvet felvetetni. Utólagos reklamációt Eladónak csak hivatalos postai jegyzőkönyvvel áll módjában elfogadni.

4.    Elállási/Felmondási jog

A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt harmadik személy a terméket átveszi.
Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére, akinek az elérhetőségei a vásárlást visszaigazoló e-mailben találhatók. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A Vevő köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit. Az arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani, ha a Vevő teljesítés megkezdését követően gyakorolja a szerinti felmondási jogát.
Vásárló nem élhet elállási jogával abban az esetben, ha kifejezetten az ő kérésre készült, egyedi termékről van szó.

4.1.    Az elállás/felmondás joghatásai
Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő módot választott.) Főszabályként a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja az Eladó, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő hitelt érdemlő módon nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A Vevő köteles az eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. Vásárló köteles a terméket sérülésmentességet biztosító csomagolásban, ajánlott küldeményben, a számlával együtt visszaküldeni Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.
Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.


4.2.    Elállási nyilatkozat
A Vásárló a jelen nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 2000 Szentendre Tas u. 1.
martonekszer@gmail.com
Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett: Márton Marianna,
Cím: 2000 Szentendre Tas u. 1.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A Vevő neve:
A Vevő címe:
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):
A Vevő aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén

 

5.    Egyedi termékek megrendelése
Lehetőség van arra, hogy emailben megküldött, egyeztetett szempontok (színek, forma) alapján egyedi kérésre készítsünk ékszert a Vevő részére. Ennek költségét az Eladó és a Vevő előre egyeztetik elektronikus úton. Az Eladó a megrendelés elkészítését csak megrendelés visszaigazolása és a megbeszélt vételár 50%-ának átutalása után kezdi el. Az Eladó a termék elkészültekor emailben értesíti a Vevőt a fennmaradó összeg megfizetésének határidejéről és a postázás feltételeiről. Továbbiakban az ASZF idevonatkozó pontjai érvényesek.


6.    Kellékszavatosság termékszavatosság
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

6.1.    Kellékszavatosság
A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.1.2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a eladó/gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog Eladójával/gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

Az Eladó (gyártó, forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
Az Eladónak (gyártónak,forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető

A szavatosság nem terjed ki:
az üveggyöngyök sérülésére, törésére. 
a fémek természetes oxidációjából eredő sötétedésre, 
a nem megfelelő használatból illetve tárolásból eredő elhasználódása

 

7.    Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
Weboldal működésével, a megrendelési és szállítási folyamatokkal, illetve a termékekkel kapcsolatban felmerülő panasz esetén Vásárló az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Eladóval:
telefonon: 20-3165956
levélben: 2000 Szentendre, Tas u. 1.
e-mailben: martonekszer@gmail.com

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

8.    Szerzői jog 
Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldalon megjelenített termékek és közzétett fotók és tartalmak Eladó szellemi tulajdonát képezik. Weboldal tartalmának vagy egyes részeinek mentése vagy kinyomtatása személyes, nem kereskedelmi célból engedélyezett.
A nem magáncélú felhasználás (amilyen pl. az adatbázisban való tárolás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal) kizárólag Eladó  előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.


9.    Egyéb rendelkezések

A weboldalon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

A weboldal tulajdonosa nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Eladó bármikor jogosult jelen ÁSzF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában Weboldalon tájékoztatja a Vevőket. A módosítást követően a Webshop Vevő általi használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. február 1.

bottom of page